laemyahsurfclub

คอร์สเรียน ราคา และ บริการ

การสอนเซิร์ฟเราจะดูแลทุกท่าน โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก มีทั้งความสนุกสนานเเละความรู้ไปพร้อมๆกัน