laemyahsurfclub

คลาสเรียนโต้คลื่น 5 ชั่วโมง

ราคา 5,900 บาท

เหมาะสำหรับ ท่านที่อยากพัฒน่าทักษะการโต้คลื่น แก้ไขท่าทาง อยากเข้าใจการเล่น และมือใหม่ที่อยากลองเล่นกีฬานี้อย่างจริงจัง

- สอนพื้นเกี่ยวกับกีฬาโต้คลื่นปรับความเข้าใจ ซ้อมก่อนลงน้ำประมาณ 20-30นาที (ในครั้งแรก)

สร้างเป้าหมายก่อนลงน้ำ
ลงภาคปฏิบัติจริงตัวต่อตัวรอบละ 1 ชั่วโมง (คำแนะนำ วันละรอบ)
ถ่ายวีดีโอเพื่อนวิเคราะห์การเล่น 45 นาที 2 รอบ (คำแนะนำ ให้ถ่ายวีดีโอ ชั่วโมงที่ 1 และ 4)
หลังจากจบคลาส จะมีการวิเคราะห์การเล่นเพื่อแก้ไขปัญหา

คำแนะนำ : เราสามารถเลือกเวลาเรียนและวันเวลาสำหรับถ่ายวีดีโอได้ตามสะดวก หรือจะให้ครูแนะนำก็ได้ (อาจจะถ่ายเฉพาะวันที่คลื่นสวย เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และการเล่น) เพื่อให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เราแนะนำให้เรียนวันละรอบ

*** คลาสเรียนไม่มีวันหมดอายุ