laemyahsurfclub

คลาสเรียนโต้คลื่น 10 ชั่วโมง

ราคา 10,900 บาท

เหมาะสำหรับ คลาสเรียนนี้เหมาะสำหรับ ท่านที่อยากพัฒนาทักษะการโต้คลื่น แก้ไขท่าทาง อยากเข้าใจการเล่น และมือใหม่ที่อยากลองเล่นกีฬานี้อย่างจริงจัง - สอนพื้นเกี่ยวกับกีฬาโต้คลื่นปรับความเข้าใจ ซ้อมก่อนลงน้ำประมาณ 20-30นาที(ในครั้งแรก) -สร้างเป้าหมายก่อนลงน้ำ ลงภาคปฎิบัติจริงตัวต่อตัวรอบล่ะ 1 ชั่วโมง (แนะนำวันละรอบ) ถ่ายวีดีโอเพื่อวิเคราะห์การเล่นประมาณ 45 นาที 4 รอบ (แนะนำในชั่วโมงที่ 1,4,7,10 ) หลังจากจบคลาส วิเคราะห์การเล่นเพื่อแก้ไขปัญหา คำแนะนำ : เราสามารถเลือกเวลาเรียนและเวลาวันเวลาสำหรับถ่ายวีดีโอได้ตามสะดวก หรือจะให้โค้ชแนะนำก็ได้ครับ(อาจจะถ่ายเฉพาะวันที่คลื่นสวยเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และการเล่น) เพื่อให้การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เราแนะนำให้เรียนวันละรอบ ***คลาสเรียนไม่มีวันหมดอายุ

คำแนะนำ คลาสเรียนนี้เหมาะสำหรับ ท่านที่อยากพัฒนาทักษะการโต้คลื่นระยะยาว แก้ไขท่าทาง อยากเข้าใจการเล่น และมือใหม่ที่อยากพัฒนาทักษะนี้อย่างจริงจัง