laemyahsurfclub

คลาสเรียน Advance

1 ชั่วโมง 30 นาที ราคา 1,900 บาท

- ปรับความเข้าใจ สร้างเป้าหมายก่อนลงน้ำ
ลงน้ำตัวต่อตัวกับครู 1 ชั่วโมง
ถ่ายวีดีโอระหว่างเล่น 45 นาที
หลังจากจบคลาส ดูวีดีโอเพื่อวิเคราะห์การเล่นเพื่อแก้ไขปัญหา

คำแนะนำ : คลาสเรียนนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่ง เช่น สามารถพายได้และจับคลื่นได้บ้าง หรือ ต้องการหาจุดผิดพลาดของตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะ

*** คุณภาพของวีดีโอเหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์การเล่น